Wyceny, ekspertyzy, aukcje

OCENA WSTĘPNA.
Usługa bezpłatna .
Ogranicza się do wstępnej,  oceny czy okazany przedmiot jest wart dalszego badania, czyli dokonania ekspertyzy i wyceny. Usługa ta może być wykonana drogą pocztową lub email. Wystarczy wysłać fotografie i podstawowe dane obiektu /wymiary, waga, znaki, napisy, punce/. Na zapytania bez podstawowych  danych nie odpowiadamy.
UWAGA ! W opisie MUSZĄ znajdować się : wymiary, opis stanu obiektu, opis wszystkich uszkodzeń i dane na temat pochodzenia.

WYCENA i EKSPERTYZA  z wydaniem certyfikatu – DLA KLIENTÓW FIRMY CZYLI OSÓB, KTÓRE WYCENIANY PRZEDMIOT KUPUJĄ LUB SPRZEDAJĄ W LAPIDARIUM JEST TO USŁUGA BEZPŁATNA. W KAŻDYM INNYM PRZYPADKU OBOWIAZUJĄ NASTĘPUJĄCE CENY :
CENNIK :
1/ Przedmioty wycenione do 1000 zł – 10% wartości wyceny lecz nie mniej niż 25 zł..
2/ Przedmioty do 2000 zł – 7 % wartości wyceny.
3/ Przedmioty o wartości od 2000 do 5000 zł – 5% wartości wyceny.
4/ Przedmioty o wartości od 5000 zł do 10 000 zł 3,5 % wartości wyceny , obiekty o wartości powyżej 10000 zł – 2% wartości wyceny.
Na przedmioty o wartości powyżej 10 000 Euro koszt wyceny lub ekspertyzy będzie ustalany indywidualnie.

Wycena wykonywana jest na podstawie aktualnych katalogów aukcyjnych, cenników i opinii rzeczoznawców. Od 42 lat współpracujemy z grupą zaufanych specjalistów. Ceny rynkowe ustalamy na podstawie notowań aukcyjnych polskich
i zagranicznych, aukcji internetowych oraz dzięki pomocy historyków sztuki i kolekcjonerów.
Wycena jest wykonywana pisemnie dla – każdego obiektu na osobnym druku i zawiera : opis przedmiotu, najważniejsze wymiary lub wagę, miejsce i czas powstania, materiał wytworzenia, opis stanu obiektu, wartość, cenę komisową i ewentualną ofertę zakupu do Lapidarium a także informację o tym czy jest możliwy wywóz przedmiotu za granicę Polski. Wycena opatrzona jest podpisem właściciela firmy i stemplem okrągłym Lapidarium.
Obiekt do wyceny należy dostarczyć na koszt właściciela do Galerii Lapidarium na Starym Mieście w Warszawie w godzinach od  15.00 do 18,30. Na miejscu zostaną ustalone warunki i termin wykonania oraz będzie wystawione pokwitowanie  . Wycen na poczekaniu nie wykonujemy.
Informacje dodatkowe.
*Komplety lub zestawy wyceniamy jak jeden przedmiot.
*Przedmioty niewielkiej wartości możemy wyceniać na formularzu zbiorczym z pominięciem szczegółowego opisu
*Przedmioty o tej samej sygnaturze lub bardzo podobne do siebie wyceniamy po stawkach indywidualnie ustalanych z klientem lecz nie niższych niż 2 % wartości wyceny.
*Minimalna cena jednego certyfikatu wyceny wynosi 29 zł.
*Certyfikat wyceny poza opisem przedmiotu zawiera trzy ceny: cenę rynkową, cenę komisową oraz ewentualną proponowaną cenę zakupu przez Lapidarium.
*Istnieje możliwość wyceny obiektu na podstawie dokumentacji, lecz w tym przypadku firma nasza nie bierze pełnej odpowiedzialności za ocenę autentyczności jak i stanu obiektu. Dokumentacja powinna zawierać fotografie i dokładne informacje o pochodzeniu, stanie obiektu a zwłaszcza widocznych reperacjach. Niezbędne jest podanie wymiarów i wagi.
*Nie zajmujemy się wyceną zbiorów filatelistycznych .
*Wycena jest bezpłatna w przypadku gdy obiekt zostanie przez nas zakupiony lub wystawiony do sprzedaży komisowej na co najmniej 30 dni w jednej z naszych galerii .*Wycena skrzypiec i instrumentów muzycznych co najmniej 250 zł ( wizyta eksperta).

EKSPERTYZA, USTALENIE WIEKU OBIEKTU .

Na zlecenie klienta wykonujemy lub powierzamy wykonanie szczegółowych ekspertyz dzieł sztuki i antyków. Korzystamy z wiedzy historyków sztuki, kolekcjonerów i specjalistów z wielu dziedzin.
Warunki ustalamy indywidualnie przy zawieraniu umowy. Koszt konsultacji wstępnej 100 zł. Konsultacje w siedzibie firmy w godzinach popołudniowych .Konieczne telefoniczne ustalenie terminu .Telefon czynny od 10.00 do 21.00 –
+48 504008386. E mail lapidarium.kil@gmail.com

AUKCJE???

Kilka uwag na temat. Nic bardziej mylnego jak przekonanie sprzedających, że system aukcyjny w Internecie daje gwarancję osiągnięcia maksymalnej ceny. Możliwość osiągnięcia odpowiedniej do wartości ceny daje jedynie rzetelna wiedza o przedmiocie. Bez ustalenia właściwej ceny wywoławczej prawie zawsze sprzedamy przedmiot poniżej jego wartości, a więc niekorzystnie rozporządzimy własnym lub powierzonym mieniem. A to już jest grzech a nawet przestępstwo! Pytacie, dlaczego tak jest, przecież ludzie licytują? Istnieje wiele sposobów żeby mało zapłacić. Większość kupujących to handlujący antykami. Nie kieruje nimi chęć posiadania obiektu a tylko zimna kalkulacja. Kupić najtaniej. Wyczekują do ostatniej chwili a nawet korzystają z maszyny licytującej, która zrobi to w ostatnie 3 sekundy. Nawet, jeśli ktoś chciał policytować to przegra. Twoja aukcja znajduje się pomiędzy tysiącami innych. Jeśli nie będzie wyróżniona (co kosztuje) to szansa, że znajdzie ją amator jest bardzo mała. Nie oddawaj jej zawodowcom. Wyceń przedmiot. Ustal odpowiednią celne wywoławczą. Skorzystaj z naszej pomocy.
UWAGA . Od niedawna istnieje mozliwość dokonania wyceny korespondencyjnie  przez internet . Link do tej usługi znajdziesz w dziale USŁUGI.
Albo tutaj : https://www.lapidarium.waw.pl/produkt/wycena-sztuki-antykow-i-przedmiotow-kolekcjonerskich-przez-internet/

TRANSLATE