Komis w lapidarium

Firma Lapidarium świadczy bezpłatnie usługę sprzedaży komisowej. Zapłata za wstawiony w komis przedmiot następuje po jego sprzedaniu. Do momentu sprzedania komitent pozostaje właścicielem przedmiotu i może go w każdej chwili wycofać z komisu. Wszelkie warunki sprzedaży są ustalane z góry i zapisywane na formularzu komisowym. Każda zmiana wymaga wpisu obustronnie potwierdzonego. Formularze komisowe wystawiamy po jednym egzemplarzu dla każdej strony a dane w nim zawarte są poufne.

INFORMACJA DLA KOMITENTÓW: Sprawdzanie czy towar sprzedany, wycofywanie ze sprzedaży i ustalanie terminów wyłącznie w CZWARTKI od 11.00 do 19.00 . Sprawdzanie także telefonicznie pod tel.+48 22 6356828  i +48 509601894

Komis w Lapidarium jest usługą , w której zakres wchodzą oprócz wystawienia przedmiotu do sprzedaży w galeriach „Lapidarium” różne czynności towarzyszące:
– ocena,
– wycena przedmiotu  ( jeśli obiekt nie zostanie wycofany w ciągu miesiąca jest bezpłatna, w innych przypadkach wynosi 5 do 10% wg stawek ogólnych firmy dotyczących wyceny).
– drobne reperacje i zabiegi konserwatorskie ( dla naszych klientów po kosztach ).

Na życzenie klienta przedmiot może być wystawiony na aukcjach internetowych Ebay i Allegro

Komisant ustala z komisem kwotę jaka zostanie mu wypłacona po sprzedaniu przedmiotu i nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów komisu. . Cena sprzedaży zależy od komisu i nie ma wpływu na wypłatę , chyba że zostanie ustalona zmiana ceny co powinno być zaakceptowane przez komisanta i odnotowane na pokwitowaniu komisowym.

Z poważaniem

mgr inż. Jacek Kiliński
zabytkoznawca

WYCIĄG Z POKWITOWANIA KOMISOWEGO:

*Własnoręcznym podpisem potwierdzam znajomość warunków umowy oraz prawdziwość danych podanych do formularza.

*Odbiór należności tylko we ŚRODY od 16.00 do 19.00 po uprzednim ustaleniu terminu.

*Sprawdzanie czy towar sprzedany, wycofywanie ze sprzedaży i ustalanie terminów wyłącznie w CZWARTKI od 10.00 do 19.00 . Sprawdzanie także telefonicznie pod tel. 22 6356828.

*Komitent odpowiada za ukryte wady przedmiotów pozostawionych do sprzedania.

*Komitent bierze odpowiedzialność za informacje o towarze zapisane na pokwitowaniu a zwłaszcza za dane o pochodzeniu wieku i autentyczności przedmiotu.

*Komitent przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wypłatę należności za sprzedane towary w terminie ustalonym przez firmę ale nie przekraczającym 4 tygodni od dnia ustalania terminu.

*Wystawiony a nie sprzedany przedmiot zostanie automatycznie przeceniony o 10% co każde 6 miesięcy od daty przyjęcia w komis. Przecenę można powstrzymać zgłoszeniem w terminie.

NIE PRZEWIDUJEMY ODSTĘPSTW OD PRZYJĘTYCH TERMINARZY
I REGULAMINÓW.
NIE PRAKTYKUJEMY WYSYŁANIA w WYPŁAT .

PODPIS KOMISANTA                                           PODPIS KOMITENTA

TRANSLATE